Filosofie Odensehuis

In een Odensehuis dragen de deelnemers gezamelijk verantwoordelijkheden voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelforganiserende vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. Iedereen die regelmatig in het Odensehuis komt neemt op één of andere manier deel aan het draaiend houden van deze bijzondere omgeving. Dus iedereen levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis.

In een Odensehuis staat de kwaliteit van het leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten, om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten.
In een Odensehuis wordt hierbij ondersteuning gegeven. Het streven is hierbij dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van de mantelzorgers, familie en vrienden, zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen  aan de samenleving . Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten die mensen hebben, worden benut.
Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Een Indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen.