Nieuws van Odensehuis Flevoland

   

11 augustus 2019

Het Odensehuis Flevoland houdt elke dinsdagmiddag zitting in de bibliotheek om vragen te beantwoorden over hersenfalen en de gevolgen voor de omgeving. Op dinsdag 27 augustus (14:30 uur) is er een rond de tafelgesprek.

Onderwerp van de middag is ‘dementie, de diagnose en dan…’.    Zien is 1 en Doen is 2.

Wij gaan met elkaar onderzoeken wat iedereen kan bijdragen aan een betere omgang met personen met geheugenstoornis en lichte dementie.

Door meer te weten over de problemen die zich bij deze stoornissen voordoen kunnen wij een bijdrage leveren aan een betere communicatie.

– Welke middelen kunnen wij hierbij gebruiken?
– Waar gaat de belangstelling naar uit?
– Wat is realiseerbaar?

Aanvang: dinsdag 27 augustus 2019 om 14:30 uur, FlevoMeer Bibliotheek, Zuidsingel 61, Swifterbant

 

24 juli 2019

Odensehuis Flevoland wekelijks in bibliotheek Swifterbant

Elke dinsdagmiddag is het Odensehuis Flevoland van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant. U kunt hier terecht met vragen over hersenfalen en de gevolgen hiervan in de omgeving.

Kom samen tot oplossingen
De middagen zijn bedoeld om door middel van gesprekken met elkaar een oplossing te vinden voor het omgaan met dementie en de problemen die daardoor ontstaan. Dementie doet soms een onevenredig groot beroep op de directe verzorger. De ongevraagde en meestal niet voorziene hulp die de mantelzorger geacht wordt te geven wordt, of is, soms zo groot dat overspannen zijn (burn-out) één van de meest voorkomende klacht is bij de mantelzorgers. De ervaring is, dat oplossingen vaak door gesprekken met gelijkgestemden (ervaringsdeskundigen) naar boven komen.

Naast deze gesprekken zijn er ook interessante boeken die de moeite waard zijn te bespreken. Natuurlijk kunt u zelf ook aangeven waar uw belangstelling of behoefte naar uit gaat.

Wij hopen u op een dinsdagmiddag te ontmoeten in de bibliotheek in Swifterbant. Voor meer informatie over het Odensehuis Flevoland, ga naar www.odensehuisflevoland.nl

Bron: De Swifterbanter

 

23 juli 2019

Odensehuis steunt mensen met dementie

Het Odensehuis Flevoland houdt vanmiddag weer zitting in de Flevomeer Bibliotheek in Swifterbant. Iedere dinsdagmiddag van twee tot vier kunnen mensen er terecht met vragen over dementie en de gevolgen daarvan voor de omgeving.

Bij de start in april zat de bibliotheek bomvol belangstellenden. Maar hoe is het nu? Geertje Verheijen is van het Odensehuis Flevoland en zij weet er alles van.

Klik hier voor het volledige interview bij Omroep Flevoland.

Bron: Omroep Flevoland

 

19 juni 2019

Infomiddag over dementie in bibliotheek Swifterbant: „Diagnose treft hele omgeving”

Odensehuis Flevoland houdt op dinsdagmiddag 2 juli (14:30 uur) een informatiemiddag in de bibliotheek in Swifterbant. Tijdens de bijeenkomst komen de gevolgen aan de orde als iemand de diagnose dementie krijgt.

„Deze middag gaat over de verschillende soorten van hersenfalen met de daarbij behorende symptomen en problemen”, aldus de bibliotheek.

„Als de diagnose is gesteld, treft het niet alleen de persoon zelf maar ook zijn of haar hele omgeving. Het mag duidelijk zijn dat kennis van zaken wat betreft dementie erg belangrijk is voor het omgaan met personen die met dementie te maken krijgen. Toch zijn er nog vaak problemen met het vinden van de juiste houding.”

 

Aanvang: dinsdag 2 juli 2019 14:30


Bron: De Drontenaar

 

8 mei 2019

Bron: Flevopost

 

1 mei 2019

Volle zaal bij lezing over dementie en euthanasie: „Een heftige maar duidelijke uitleg”

De door het Odensehuis en de bibliotheek georganiseerde lezing van huisarts Paul Kemps uit Swifterbant over dementie en euthanasie, werd druk bezocht. „Op de vraag of deze avond een vervolg moet hebben werd met luid applaus gereageerd”, aldus Geertje Verheijen van het Odensehuis.

De bibliotheek en het Odensehuis hadden zo’n veertig stoelen klaargezet voor de lezing. De belangstelling overtrof echter de stoutste verwachtingen en er moesten zelfs extra stoelen worden opgehaald uit het bijgelegen kerkcentrum De Hoeksteen. Uiteindelijk waren er zelfs meer dan tweehonderd toehoorders.

Behoefte aan informatie

„Wat opviel was dat ook veel bezoekers uit de directe omgeving aanwezig waren”, aldus de organisatoren, „Mensen uit Dronten, Biddinghuizen en Lelystad hadden de moeite genomen om naar Swifterbant te komen. Dit geeft duidelijk aan dat er in de regio kennelijk behoefte is
aan informatie over dit onderwerp.”

Paul Kemps vertelde dat er er veel vragen zijn over de mogelijkheid om de wens van euthanasie bij dementie gehonoreerd te krijgen. „Wettelijk kan het, veel mensen willen het, maar toch komt het er vaak niet van. Waarom is dat zo en wat kan men zelf doen om het proces in goede banen te leiden?” Op deze en andere vragen werd door de spreker antwoord gegeven.

Vroegtijdig overleg

Gesproken is over het belang van vroegtijdig overleg met belangrijke personen in dit proces. Zo heeft de huisarts een prominente rol en het moet duidelijk zijn dat hij/zij medewerking en ondersteuning verleent.

Verder ging de spreker in op de handeling zelf: „Een heftige maar duidelijke uitleg. Dat werd bevestigd door de grote aandacht van het publiek dat doodstil luisterde.”

Persoonlijk gesprek

Het Odensehuis gaat kijken hoe er een vervolg wordt gegeven aan deze avond: „En voor iedereen die een persoonlijk gesprek wil of informatie over Odensehuis Flevoland: u kunt iedere dinsdagmiddag van twee tot vier uur terecht in de bibliotheek van Swifterbant.”

Ook houdt het Odensehuis iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur een inloop in De Steiger.: „Iedereen is welkom, er is geen diagnose nodig.”

Bron: De Drontenaar

 

25 april 2019

Terugblik op lezing van Paul Kemps in de FlevoMeer Bibliotheek in Swifterbant

Onderwerp;  Dementie en euthanasie.

Op donderdagavond 25 april heeft huisarts Paul Kemps uit Swifterbant, een lezing gehouden met als onderwerp “Dementie en euthanasie “.
Deze lezing  is georganiseerd door het bestuur van het Odensehuis en de enthousiaste medewerkers van de FlevoMeer Bibliotheek in Swifterbant.

Er zijn veel vragen over de mogelijkheid, de wens van euthanasie bij dementie, gehonoreerd te krijgen .
Wettelijk kan het.
Veel mensen willen het.
Toch komt het er vaak niet van.
Waarom is dat zo en wat kan men zelf doen om het proces in goede banen te leiden .
Op deze en andere vragen werd door spreker, openhartig en zeer betrokken, antwoord gegeven.

Dat het onderwerp zoveel geïnteresseerden zou trekken had de organisatie vooraf niet verwacht. Er was rekening gehouden met ongeveer 30 tot 40 bezoekers.
De opkomst was echter overweldigend en dermate groot dat ter plekke het besluit moest worden genomen om extra stoelen op te halen uit de Hoeksteen.
Naar schatting hebben ruim 200 personen deze lezing bezocht.
Wat opviel was dat ook veel bezoekers uit de directe omgeving van Swifterbant aanwezig waren. Mensen uit Dronten, Biddinghuizen en Lelystad hadden de moeite genomen om naar Swifterbant te komen. Dit geeft duidelijk aan dat er in de regio kennelijk behoefte is aan informatie met betrekking tot dit onderwerp.

Gesproken is over het belang van vroegtijdig overleg met belangrijke personen in dit proces.
De huisarts heeft een zeer belangrijke rol en het moet duidelijk zijn dat hij/zij medewerking en ondersteuning verleent.

Verder ging de spreker in op de handeling zelf. Een heftige maar duidelijke uitleg.
Dat werd bevestigd door de grote aandacht van het publiek dat doodstil luisterde!

Door de grote belangstelling is de organisatie niet meer in staat geweest een nagesprek te houden, Er bleven nog veel vragen over die onbeantwoord zijn maar die we graag op een ander moment willen beantwoorden.
Op de vraag of deze avond een vervolg moet hebben werd met luid applaus gereageerd.
Wij nemen dit zeker in overweging en gaan kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Wilt u n.a.v. deze avond een persoonlijk gesprek, of informatie over het Odensehuis Flevoland, dan kunt u iedere dinsdagmiddag terecht in de bibliotheek van Swifterbant vanaf 14.00 u tot 16.00 u.

Op vrijdagmiddag vanaf 13.30 u tot 17.00 u, zijn we als inloop in de Steiger in Swifterbant.
Iedereen is welkom. Er is geen diagnose nodig. Wil je stamgast worden dan zijn de kosten 5 euro per maand p.p.

N.B.

Belangrijk is even te informeren of we aanwezig zijn. (0321-323352)
De eerste vrijdag van de maand spelen we jeu de boules bij onze buren. (Het Swifterbutje)
Spontane uitstapjes zijn ook altijd mogelijk op deze vrijdagmiddag.

 

25 april 2019

Huisarts Paul Kemps vertelt over euthanasie

Paul Kemps, huisarts in Swifterbant, geeft op donderdag 25 april in FlevoMeer Bibliotheek Swifterbant een lezing over euthanasie.

In Nederland is euthanasie goed geregeld middels de euthanasiewet. Toch blijven er situaties bestaan waardoor artsen soms niet mee willen werken. Een grijs gebied dat Kemps graag verduidelijkt.

De avond is gratis te bezoeken en begint om 19.30 uur. De deuren openen om 19.00 uur.

Bron: Flevopost

 

19 april 2019

Geertje Verheijen vangt mensen met dementie op: „Opnieuw verliefd worden op een andere man”

„Er ligt een taboe op dementie”, vertelt een mantelzorger in het Odensehuis in Swifterbant, „Mensen durven mij niet te vragen hoe het met me gaat. Dat leidt nogal eens tot eenzaamheid.” Partners van mensen met geheugenstoornissen voelen zich vaak niet begrepen. Juist daarom komen ze iedere vrijdagmiddag graag naar dorpshuis De Steiger. „Hier heerst een open sfeer.”

Het Odensehuis is een initiatief van Geertje Verheijen. Bij haar vinden de mantelzorgers begrip. De mensen met Alzheimer zelf komen er graag om samen te eten, te sjoelen, jeu-de-boulen of te wandelen. Eén van hen deed in het begin dwars, weigerde naar binnen te komen. Inmiddels wenst hij geen middag meer over te slaan. Hij noemt het ‘mijn clubje’, weet Geertje.

Niet zien aankomen

Hoe is Geertje Verheijen bij het onderwerp dementie betrokken geraakt? „Ik deed allerlei vrijwilligerswerk, onder andere bij het hospice”, blikt ze terug, „Via de broer van mijn overleden man kwam ik in aanraking met Alzheimer. We hadden nooit onenigheid en opeens kregen we ruzie over iets dat hij vergeten was. Ik vond dat vervelend, want ik had het niet zien aankomen.”

Ze verdiepte zich meteen in het onderwerp en las dat er een cursus was in Winschoten. De volgende dag zat ze al in de ‘schoolbanken’. Ze liep stage bij een Odensehuis, waar ze enthousiast raakte over de formule. Er volgde een opleiding in Geldermalsen. Sindsdien kan ze niet alleen een luisterend oor bieden, maar ook echt helpen.

2,5 Jaar geleden begon ze met haar Odensehuis aan de Sprengerlaan. Op een gegeven moment kwamen er gemiddeld twaalf mensen. Die groep is sindsdien uitgedund doordat er mensen overleden of werden opgenomen. Inmiddels zit ze iedere week in De Steiger, waar doorgaans drie echtparen de middagen bezoeken. Er is dus weer ruimte voor nieuwe ‘klanten’.

Met gelijkgestemden

„Het mooie is dat je hier met gelijkgestemden zit”, zegt één van de aanwezige mantelzorgers, „Je hoeft maar één woord te zeggen en de anderen weten wat je bedoelt. Er zijn inmiddels heel veel van dit soort initiatieven. Ik ga bijvoorbeeld ook naar de Mantelkring. Natuurlijk heb je er liever niet mee te maken, maar ik ben blij dat deze initiatieven er zijn. Het Odensehuis helpt je, het voegt wat toe.”

Geertje is inmiddels een deskundige als het om dementie gaat. „We ontkomen met z’n allen niet aan dit onderwerp”, beseft ze. Informatie vindt ze noodzakelijk, want de meeste patiënten en hun partners worden er nu van de ene op de andere dag mee geconfronteerd: „Ze weten niet wat ze er mee aan moeten. Ze hebben al voor vijftig jaar aan gewoontes en op het moment dat ze met dementie te maken krijgen, moeten ze helemaal opnieuw beginnen. In feite moet je opnieuw verliefd worden op een andere man of een andere vrouw.”

De schaamte

Een probleem is ook de schaamte: „Het wordt nog steeds gezien als een schande. Daar loopt iedereen tegenaan die iets wil doen met dementie. Door die schaamte gaat er in de meeste gevallen veel tijd verloren. En dat is jammer, want de mensen weten niet dat er echt iets te doen is aan vergeetachtigheid. Niet-dementerenden kunnen ervoor zorgen dat er iets in de plaats komt van hetgeen er wegvalt. Je moet niet meegaan in de dementie, maar leren om opnieuw te printen. Dat trucje moet je alleen wel ‘even’ onder de knie krijgen.”

Volgens Geertje zit er vaak een periode van 6 tot 8 jaar tussen het moment dat de diagnose gesteld kan worden en het het moment dat de betrokkenen er daadwerkelijk mee aan de slag gaan: „En dan is er al zoveel kwijt, dat is niet meer te repareren.”

Voor jezelf zorgen

In het Odensehuis geeft ze veel daarnaast aandacht aan de mantelzorger: „Ik wil hen bijvoorbeeld leren om voor zichzelf te zorgen. Want als je niet voor jezelf zorgt, kun je ook de ander niet helpen.” De mantelzorgers in De Steiger zijn het met haar eens. „Het belangrijkste is dat je geduld hebt, altijd positief blijft. En dat lukt de ene keer beter dan de andere keer”, aldus een van de partners, „Daarnaast is het belangrijk dat je een stukje eigen leven blijft houden.”

„Mijn man heeft nu al negen jaar Alzheimer. Thuis zit je maar met z’n tweeën, loop je het risico dat je buiten je partner geen leven meer hebt. Hier doe je toch weer contacten op. Maar ik ga niet altijd mee hoor, soms zie ik het ook als een vrije middag.”

Haar man vindt het fijn in het Odensehuis: „Het is gezellig. En het belangrijkste: mensen met dementie worden hier als normale mensen benaderd.” Wat dat betreft heeft ze een belangrijke boodschap voor ‘de buitenwereld’: „Soms beginnen mensen heel kinderachtig tegen hem te praten. Maar mensen met Alzheimer zijn niet gek, ze hebben alleen problemen met hun geheugen.

Bron: De Drontenaar

 

24 maart 2019

    Bron: De Drontenaar

 

 

 

13 maart 2019

13 februari 2019

Opbrengst Speculaasharten voor Odensehuis Flevoland en Stichting NF

Naar aanleiding van de succesvolle Speculaashartenactie van december 2018 hebben we met elkaar een totale opbrengst van €2.270,- opgehaald. De doelen die we hiermee steunen zijn het Odensehuis Flevoland en Stichting Neurofibromatose. Afgelopen week hebben we de cheque overhandigd aan Geertje Stam-Verheijen. Mevrouw Stam-Verheijen ‘runt’ het Odensehuis Flevoland(voor mensen met geheugenstoornis, beginnende dementie, jong en oud, partners, familie, vrienden en kennissen, vrijwilligers en buurtgenoten) samen met secretaris Ron Scheepers en penningmeester Leonard Steinhart. Nadrukkelijk benaderen zij dementie niet op medische wijze maar op de menselijke wijze. Door samen tijd door te brengen, te wandelen en er op uit te gaan.

Zij zouden het liefst zoveel mogelijk naamsbekendheid krijgen. Mevrouw Stam-Verheijen zou graag zien dat de drempel om te praten over dementie maar ook wat betreft aankloppen bij het Odensehuis lager komt te liggen. Mensen zijn geneigd dementerenden te willen verstoppen voor de buitenwereld, maar dat maakt eenzaam en kan ook zorgen voor onbegrip en vervelende situaties. Iets wat beslist onnodig is, volgens Geertje. Iedereen is welkom om op vrijdagmiddagen van 13.30 tot 16.00 binnen te lopen bij De Steiger in Swifterbant, van tevoren even contact opnemen mag altijd. Op dit moment is het één middag per week maar het doel is om meerder middagen aan te kunnen bieden met diverse activiteiten. Met de opbrengst van de Speculaasharten kunnen ze hier een verdere invulling aan gaan geven.

Het andere deel gaat naar stichting Neurofribomatose(NF). Dit is ons landelijke ladies’ Circle doel waar we aandacht voor vragen en onderzoek hard nodig is. NF is met name een huid- en zenuwziekte en kent wel meer dan 30 verschillende verschijningsvormen waarbij men weet dat NF nog niet te genezen is. In Nederland zijn er zo’n 5000 mensen met NF en het is daarmee ‘de grootste kleine ziekte’.

 

29 oktoberber 2018

Als de diagnose dementie net is gesteld……….

Als de diagnose dementie net is gesteld, zal u dat eerst moeten verwerken.
Regelmatig komt het voor dat mensen direct na de diagnose meteen als “patiënt “ behandeld worden.
Meestal hebben zij nog voldoende levenslust en kunnen zij nog veel zelf doen.
Er wordt een aanslag gepleegd op  het gevoel van eigenwaarde.
Een goede balans is belangrijk bij het voortschrijden van het proces.
Balans in activiteiten maar ook in de ontmoeting met anderen, met de omgeving en lichamelijke prikkels.
Hoe voel je je zo lang mogelijk veilig?

In de latere fase is het noodzakelijk om een zorgvuldige afweging te maken rond wel of niet verhuizen naar een zorginstelling.
Wat weegt het zwaarst, veiligheid of autonomie

Wat is een Odensehuis?

Het Odensehuis Flevoland is een inloop centrum voor mensen met beginnende dementie, die thuis wonen en hun omgeving. Het is een stichting ontstaan vanuit een burger initiatief.

Het Odensehuis biedt:

  • Ontmoeting (lotgenoten contact)
  • Informatie en voorlichting
  • Activiteiten
  • Ontspanning

Het Odensehuis draait op de inzet en betrokkenheid van deelnemers en vrijwilligers. In gezamenlijkheid wordt besloten aan welke activiteiten behoefte is. Over het algemeen zullen het sociale activiteiten zijn, beweegactiviteiten, culturele en ontspannende activiteiten, gespreksgroepen of informatie bijeenkomsten. Er kunnen ook uitstapjes georganiseerd worden.
De lijst zal aangevuld worden naarmate er een gezamenlijk behoefte ontstaat

Iedereen zie zich aangesproken of thuis voelt, is welkom.
Er is geen indicatie of verwijzing nodig.

Bij mensen met beginnende dementie, een fase van de ziekte die vaak jarenlang kan duren, is er nog geen behoefte aan zorgverlening maar wel aan informatie en passende activiteiten, gezelschap en (lotgenoten) contact.
Ook de naaste hebben behoefte aan steun, informatie en voorlichting van goede kwaliteit.
Door de laagdrempelige toegang worden mensen eerder gemotiveerd informatie en ondersteuning te zoeken.
Dit draagt bij aan langer thuis blijven wonen en naasten kunnen de zorg langer volhouden. Zo wordt [ dure ] zorg uitgesteld en de kwaliteit van leven bevorderd !

  • Het Odensehuis Flevoland biedt als inloopcentrum een plek waar iedereen welkom is die met dementie te maken heeft. [ in het eigen leven of in dat van een naaste]
  • In het Odensehuis Flevoland staan de mogelijkheden en kwaliteit van leven en niet de ziekte centraal, met begrip voor de beperkingen die men ondervindt.
  • Het Odensehuis Flevoland wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van het maatschappelijke taboe op dementie en de eigenwaarde/waardigheid van mensen met dementie vergroten.
  • Het Odensehuis Flevoland wil zich inzetten voor een dementie vriendelijk Flevoland !

 

13 oktoberber 2018

Speculaasharten actie voor Het Odensehuis en Stichting Neurofibromatose

Na het grote succes van vorig jaar, heeft Ladies’ Circle Dronten ook dit jaar weer de overheerlijke Sinterklaashartenactie! Via de actie steunen we het Odensehuis Flevoland en stichting Neurofibromatose.

Het Odensehuis Flevoland is een inspirerende omgeving waar mensen met geheugenstoornis en/of beginnende dementie elkaar ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en organiseren.

Om zowel het Odensehuis Flevoland als de stichting Neurofibromatose een financieel steuntje in de rug te kunnen bieden, verkoopt Ladies’ Circle 42 overheerlijke speculaasharten in samenwerking met Bakkerij Tietema.

 

7 september 2018

Dagje uit naar werelderfgoed Schokland

Op 7 september 2018 is een dagje uit georganiseerd voor de deelnemers en mantelzorgers.
Op deze dag zijn we eerst naar het werelderfgoed museum Schokland geweest.
Eerst was er koffie met gebak en vervolgens hebben we een bezoek aan het museum gebracht.
De vaste presentatie van het museum neemt je mee in een reis van de ijstijd tot nu. De bijzondere archeologische vondsten maken de geschiedenis tastbaar. Dwalend door de eeuwen komt het verhaal tot leven. Eilandbewoners vertellen over hun thuishaven, die zij uiteindelijk noodgedwongen moesten verlaten.

Na het bezoek aan het museum hebben we verrukkelijk gegeten in het Wapen van Ens.

 

 

 

4 mei 2018

Jeu de boules

Als het weer het toelaat wordt er iedere eerste vrijdag van de maand een potje jeu de boules gespeeld.
Leden van de jeu de boules vereniging ’t Swifterbutje begeleiden ons hoe je het beste dit spel kan spelen.
Het is altijd weer een uitdaging om de geroutineerde spelers van ’t Swifterbutje partij te bieden.
Het weer op deze dag was erg goed en we hebben enorm genoten.

 

 

 

30 april 2018

Informele informatie middag van het Odensehuis Flevoland op 4 mei 2018.

Op 4 mei 2018 organiseert het Odensehuis Flevoland een informatie middag over hersen falen en lichte dementie in “de Steiger “  Heraldiek 2A in Swifterbant,
Het Odensehuis is een gelegenheid voor ieder die ofwel met dementie te maken heeft of geïnteresseerd is in dit onderwerp.
Personen met dementie, partner /mantelzorger, familie, vrienden, iedereen is van harte welkom.
Een diagnose is niet nodig, ook een “niet pluis gevoel “ kan een rede zijn om zich te oriënteren op de mogelijkheid meer te weten te komen.
Het Odensehuis biedt een huiskamer waar mensen met lichte dementie en hun naasten elkaar kunnen ontmoeten en zich thuis kunnen voelen. Gebleken is dat uitwisseling met gelijkgestemden een positieve invloed kan hebben .
Dementie is een verzamelnaam voor alle ziektes die een ontregelde invloed hebben op hersenfuncties [ waaronder het geheugen ] en daardoor ook op stemming en gedrag.
Alzheimer is daarvan de meest voorkomende en bekendste vorm.
Het Odensehuis richt zich op personen met beginnende dementie die nog zelfstandig kunnen wonen en nog geen of beperkt gebruik maken van reguliere voorzieningen en hun naasten.
Het vormt een belangrijke aanvulling op de bestaande voorzieningen!

Deze informatie middag heeft een open karakter en zal voornamelijk door de aanwezigen zelf worden Ingevuld.
Inventarisatie van de vragen en uitwisseling van problemen/ oplossingen zullen een belangrijke plaats innemen.
Sommige vragen zullen later nog eens aan bod komen tijdens de “Rond de tafel” gesprekken die wij op de eerste vrijdag van de maand  organiseren.

Informatieve bijeenkomst Odensehuis Flevoland.

Vrijdag 4 mei 2018
aanvang  13.30 u
De Steiger
Heraldiek 2A
Swifterbant.

 

24 december 2017

Inloop Kerstlunch-dag

Van onze inloopmiddag hebben we deze keer een inloop kerstlunch-dag van gemaakt.
Om 11 uur ’s morgens kwamen de eerste gasten.
Iedereen was in de beste stemming.
Er was koffie met gebak en tijdens de lunch, broodje kroket van Brasseria [aangeboden]
Heerlijke soep, salade, broodjes en beleg. Allemaal zelf bedacht en klaar gemaakt. 
Na de lunch hebben we getoast met glühwein.
De grote verrassing was accordeonist Tineke.
Zij heeft ons een heerlijke middag bezorgd.
De bekende liedjes werden luidkeels meegezongen.
Het afscheid deze middag was moeilijk en het voornemen om iets dergelijks vaker te organiseren staat op de planning!

We hopen dan weer meer gasten te ontmoeten want u weet; Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Iedereen betrokken bij Odensehuis Flevoland wenst u allen fijne feestdagen.

 

 

29 oktober 2017          (bron: Flevopost)

Groei is voor jarig Odensehuis Flevoland doel voor komend jaar

Dronten – Het Odensehuis Flevoland viert deze maand zijn eerste verjaardag. Bij dat jubileum wordt terug- en vooruitgeblikt. Het Odensehuis wil doorgroeien.

Inspirerende omgeving

Begin november 2016 startte het Odensehuis Flevoland met haar activiteiten in Dronten. In een inspirerende omgeving ontmoeten mensen met hersenfalen en beginnende dementie elkaar wekelijks op donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Ook partners, familie, vrienden en bekenden zijn welkom. Het is mogelijk met elkaar of in een persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen. Mantelzorgers kunnen desgewenst hun eigen programma maken. Ontspanning bieden is het doel van deze bijeenkomsten, de deelnemers bepalen zelf de invulling van het programma. De middag wordt begonnen met een kopje koffie of thee en het gesprek van de week gevolgd door ‘Bewegen in de buitenlucht’.

Vaste groep bezoekers

Afgelopen jaar werden verder een beeldententoonstelling bezocht, een boottocht gemaakt, jeu de boules gespeeld en panelen voor de parkeerplaats van het Steenbergenplein in Dronten geschilderd. Inmiddels is er een vaste groep bezoekers, maar er is plaats voor meer mensen. Een indicatie is niet nodig.

Plannen voor komend jaar

Er zijn de nodige plannen voor komend jaar. Er wordt een stichting opgericht, er komen informatiemiddagen over beginnende dementie en er wordt gewerkt aan meer naamsbekendheid. Ook worden vrijwilligers gezocht, waaronder een sportdocent(e).

   
   

23 maart 2017          (bron: De Drontenaar)

Geertje Verheijen over dementie: ,,Er komt een heleboel op ons af’’

Geertje Verheijen uit Dronten heeft in november in Dronten het Odensehuis geopend, waar mensen met geheugenstoornis en dementie iedere donderdagmiddag vanaf half twee ontspanning vinden. Daar blijft het wat haar betreft niet bij: ,,Ik heb nogal wat dromen.’’

,,We moeten niet alleen voor ontspanning zorgen’’, vindt de Drontense, ,,Deze mensen hebben gewoon recht op respect en op een normaal leven.’’ Mevrouw Verheijen hoopt bijvoorbeeld dat met name de jong dementerenden aan de slag kunnen bij bedrijven, bijvoorbeeld één keer in de week.

De betrokkenheid van Geertje Verheijen begon toen ze in haar directe omgeving geconfronteerd werd met dementie: ,,Ik wist niet wat ik ermee aan moest.’’

Diep getroffen

In Groningen kwam ze terecht in een Odensehuis: ,,En daar heeft een echtpaar me enorm diep getroffen. Met name de echtgenoot, die vertelde dat als het Odensehuis niet bestond zijn vrouw al zeker vijf jaar in een verzorgingshuis had moeten zitten. Op weg van Groningen naar huis dacht ik: dat gaat er in de polder ook komen. En zo is het gebeurd.’’

Inmiddels heeft ze aan de Sprengerlaan 5 in Dronten inderdaad haar eigen Odensehuis geopend: ,,Het is een ontmoetingsplaats. We doen spelletjes, we praten, we kletsen en we gaan erop uit.’’ Ze probeert ook mantelzorgerser bij te betrekken. Die kunnen meekomen naar de Sprengerlaan, ze kunnen hun man, vrouw, vader of moeder ook brengen en zelf iets anders gaan doen.

Vanzelfsprekendheid

Sprekend over dementie zegt Geertje: ,,Er komt een heleboel op ons af. Ik zou willen dat we het vanzelfsprekend vinden dat er eigenlijk niks verandert. We moeten ons gewoon een beetje aanpassen. Wìj moeten ons aanpassen!’’

   
   

12 november 2016

Opening Odensehuis Flevoland.

De spanning is eraf, we zijn gestart!!
Zaterdag 5 november j.l. was onze informatie middag.
Het was fijn dat tijdens deze middag , de sfeer al zo goed was, dat men unaniem besloot verder te gaan met de inloopmiddagen op donderdag.
De eerste heeft inmiddels plaats gevonden op 10 november j.l.
We hebben elkaar beter leren kennen en voornamelijk plannen gemaakt voor het vervolg.
Het blijft nog even aftasten.
Er zijn wat suggesties op tafel gekomen en sommigen zullen verder worden uitgewerkt.
De tijd was om voor we er erg in hadden.
We hopen volgende week 17 november a.s. van 13.30.u tot 16.00 u, weer bij elkaar te zijn.
Hebt u interesse, dan kunt u zo bij ons binnen lopen! De deur is open en koffie en thee staat klaar!