Privacy Statement Odensehuis Flevoland

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u het contactformulier op de website of de informatiefolder van het Odensehuis Flevoland invult, of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Stichting:                   Odensehuis Flevoland
Bezoekadres:            Heraldiek 2A, 8255 DM Swifterbant, Nederland

E-mail:                       secretaris@odensehuisflevoland.nl
KvK-nummer:           70326894

Het Odensehuis Flevoland is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van leden. Het Odensehuis Flevoland is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Het Odensehuis Flevoland is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens het Odensehuis Flevoland, waaronder https://www.odensehuisflevoland.nl/.

Het Odensehuis Flevoland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van leden, het incasseren van betalingen, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Odensehuis Flevoland opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de activiteiten welke door het Odensehuis Flevoland worden georganiseerd. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor het Odensehuis Flevoland om de administratie uit te voeren.

Het Odensehuis Flevoland gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Het Odensehuis Flevoland altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door het Odensehuis Flevoland worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

– voor de uitvoering van de administratie: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
– voor de uitvoering van de activiteiten: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats bank/creditcard gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
– voor de aanvraag van informatie: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt het Odensehuis Flevoland altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan secretaris@odensehuisflevoland.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

– in het geval van het opzeggen van het lidmaatschap: 5 jaren na beëindiging van het lidmaatschap ten behoeve van een mogelijk toekomstig lidmaatschap, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
– in het geval van de aanvraag van informatie: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende informatie.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een mail sturen naar secretaris@odensehuisflevoland.nl.

Het staat het Odensehuis Flevoland vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van het Odensehuis Flevoland ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor het bestuur van het Odensehuis Flevoland. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van het Odensehuis Flevoland.